Công khai nhà thầu vi phạm hợp đồng trên cổng thông tin của Bộ GTVT

Công khai nhà thầu vi phạm hợp đồng trên cổng thông tin của Bộ GTVT

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý trong công tác đấu thầu, ký kết, quản lý hợp đồng và chế tài

Theo đó, để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý trong công tác đấu thầu, đặc biệt trong việc ký kết, quản lý hợp đồng và chế tài xử lý vi phạm hợp đồng của nhà thầu xây lắp, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện nghiêm Chỉ thị số 494/2010 và Chỉ thị số 13/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.

Nghiêm cấm sử dụng lao động nước ngoài thực hiện công việc mà lao động trong nước có khả năng thực hiện và đáp ứng yêu cầu của gói thầu, đặc biệt là lao động phổ thông, lao động không qua đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải nghiên cứu triển khai Chỉ thị số 01/2013 của Bộ GTVT về tăng cường công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ, công vụ liên quan đến hoạt động quản lý, thực hiện dự án, phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực.

Bộ GTVT khẳng định: "Tất cả các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu của cá nhân, tổ chức, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định tại Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Nghị định số 50/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và các quy định của pháp luật có liên quan".

Về điều kiện hợp đồng, Bộ GTVT cũng lưu ý các đơn vị  phải thỏa thuận cụ thể về các chế tài xử lý vi phạm hợp đồng về trường hợp áp dụng, trình tự, thủ tục giải quyết; trong đó lưu ý một số quy định liên quan đến xử phạt, bồi thường để áp dụng trong hoạt động xây dựng.

Quảng cáo

Ngoài ra, Bộ yêu cầu tăng cường, nâng cao năng lực, nhận thức của nhân sự chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong công tác quản lý hợp đồng nói chung và quản lý chất lượng, tiến độ, giá thành công trình nói riêng, đảm bảo tuân thủ các điều khoản quy định trong hợp đồng, chỉ dẫn kỹ thuật và các quy định pháp luật liên quan.

Thực hiện theo thẩm quyền hoặc trình Bộ GTVT quyết định bổ sung, thay thế nhà thầu trong trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng theo quy định.

Bộ GTVT yêu cầu, trong quá trình quản lý, thực hiện hợp đồng, cần xử lý nghiêm minh, kịp thời và công bố công khai thông tin nhà thầu vi phạm hợp đồng trên cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT.

Đặc biệt đối với các nhà thầu không hoàn thành hợp đồng theo quy định để cơ quan quản lý nhà nước, các chủ đầu tư, bên mời thầu khác biết, sử dụng thông tin trong quá trình đánh giá, lựa chọn nhà thầu.

Còn đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công do Bộ GTVT quyết định đầu tư, chủ đầu tư, ban QLDA gửi thông tin nhà thầu không hoàn thành hợp đồng để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT.

Theo đánh giá của Bộ GTVT, trong những năm qua các nhà thầu thi công xây lắp nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, Bộ GTVT cho rằng, tại một số gói thầu, nhà thầu còn chậm tiến độ, thi công chưa đáp ứng chất lượng dẫn đến xuất hiện những hư hỏng tại một số hạng mục hoặc bộ phận công trình sau khi đưa vào sử dụng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

>>Bộ GTVT chọn giao ACV đầu tư nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất

Có thể bạn quan tâm

Từ tháng 11, OPEC+ sẽ giảm sản xuất 2 triệu thùng dầu mỗi ngày, đây là mức giảm lớn nhất từ khi đại dịch đến giờ. Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cuộc trừng phạt của Mỹ và các nước đồng minh với Nga?

Thứ năm, 06/10/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia