Công ty con của VNA bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (Nasco, UPCoM: NAS) – công ty con của Vietnam Airlines (sở hữu 51%) lợi nhuận sau thuế âm 137 tỷ đồng năm 2021. Đây là năm thứ hai liên tiếp công ty báo lỗ.
Công ty con của VNA bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Nasco vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Báo cáo tài chính năm 2021 cho thấy, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của NAS ghi nhận 251,4 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 338,8 tỷ đồng của năm 2020. Lợi nhuận gộp đạt 89 tỷ đồng, giảm 40%. Chi phí tài chính tăng mạnh gấp 10 lần chủ yếu là dự phòng giảm giá đầu tư tài chính cùng với lỗ từ các công ty liên kết tăng cao dẫn đến NAS lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 127 tỷ đồng, trong khi đó khoản lỗ của cả năm 2020 là 778 tỷ đồng.

 Tại thời điểm 31/12/2021, quy mô tài sản giảm 40% về 266 tỷ đồng, 53% số này là nợ vay tài chính (141 tỷ đồng, giảm 22% so với đầu năm). 

Sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh, NAS lỗ sau thuế 137 tỷ đồng. Lỗ luỹ kế của NAS tính đến nay đã hơn 85 tỷ đồng.

Nguồn vốn của Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài vì thế giảm từ 445 tỷ đồng cuối năm 2020 xuống còn 266 tỷ đồng cuối năm 2021. Nợ phải trả 211 tỷ đồng gấp 4 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, vay nợ tài chính đã là 141 tỷ đồng, chiếm 66% tổng cộng vay nợ. Dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm 7,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kiểm toán viên đưa ra ý kiến nhấn mạnh về các khoản nợ ngắn hạn tại thời điểm cuối năm 2021 đã vượt quá tài sản ngắn hạn gần 27 tỷ đồng. Đồng thời, năm 2021 khoản lỗ thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh, lỗ ròng lần lượt là 128 tỷ đồng và 92 tỷ đồng dẫn đến lỗ lũy kế. Điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Bên cạnh đó, kiểm toán viên cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ về vấn đề chưa thu thập được đầy đủ thư xác nhận liên quan đến số dư tại ngày 31/12/2021 của một số khoản công nợ trả trước cho người bán với số tiền là 4 tỷ đồng. Các thủ tục kiểm toán thay thế chưa đem lại cho kiểm toán viên đầy đủ các bằng chứng kiểm toán cần thiết làm cơ sở để đưa ra ý kiến nhận xét về số dư của khoản mục cũng như ảnh hưởng của nó đến các chỉ tiêu có liên quan trên BCTC hợp nhất 2021.

Giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên, công ty cho biết ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 khiến việc xác nhận, đối chiếu công nợ của công ty gặp nhiều khó khăn. Tại thời điểm kiểm toán, dịch bệnh tại Hà Nội đang bùng phát mạnh, việc bố trí nguồn lực thực hiện, phương thức xác nhận với các đối tác bị kéo dài nhất là một số đối tác tại nước ngoài như Công ty TNHH EDF, Công ty TNHH DFS Việt Nam do phải chuyển công văn xác nhận nợ ra nước ngoài. Ngoài ra, có những đối tác tạm ngừng hoạt động nên việc xác nhận nợ khó khăn.

Sau khi phát hành báo cáo tài chính năm 2021, công ty tiếp tục hoàn thành việc xác nhận công nợ với các đối tác để làm cơ sở hoàn thiện báo cáo tài chính các kỳ tiếp theo.

Giải trình về kết quả lợi nhuận âm, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Hà Nội áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội từ 24/7 đến 21/9/2021 khiến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn. Cuối tháng 8 năm ngoái, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu dừng bán vé nội địa đến ngày 1/10/2021 mới cho phép hoạt động bay trở lại. Thời gian đầu sau giãn cách sản lượng khách thấp và phục hồi chậm. Các điểm kinh doanh tại khu vực nhà ga quốc tế, tại sảnh E nhà ga nội địa dừng kinh doanh cả năm 2021 ảnh hưởng đến doanh thu của công ty.

Trong khi đó, một số chi phí đầu vào như khấu hao, lãi vay, chi phí nguyên vật liệu… tăng mạnh ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh trong khi nguồn thu giảm mạnh.

Có thể bạn quan tâm