Đã hoàn thuế GTGT hơn 38 nghìn tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

Đã hoàn thuế GTGT hơn 38 nghìn tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, 4 tháng đầu năm 2018, cơ quan Thuế đã ban hành 7.795 quyết định hoàn thuế với tổng số tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) được hoàn là hơn 38,8 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, 6.577 quyết định hoàn thuế xuất khẩu với số tiền hơn 30 nghìn tỷ đồng; 760 quyết định hoàn thuế đối với dự án đầu tư với số tiền 7,8 nghìn tỷ đồng; 458 quyết định hoàn thuế khác với số tiền 585 tỷ.

Đáng chú ý, về tình hình chi hoàn thuế GTGT qua Kho bạc Nhà nước, theo số liệu do Kho bạc Nhà nước cung cấp, tính đến ngày 4/6/2018, số chi hoàn từ dự toán hoàn thuế GTGT là 39.902 tỷ đồng (đã trừ đi số thu hồi hoàn thuế GTGT hạch toán giảm chi hoàn).

Quảng cáo

Trong đó, hoàn cho quyết định hoàn thuế năm 2017 chuyển sang là 2.189 tỷ đồng;  Hoàn cho quyết định hoàn thuế năm 2018 là 37.713 tỷ đồng.

"Đáng chú ý, tính từ ngày 1/1/2018 đến tháng 5/2018 tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 4.126/4.542 doanh nghiệp hoàn thuế đạt tỷ lệ 90,84%. Số hồ sơ tiếp nhận là 7.625/8.175 hồ sơ đạt tỷ lệ 93,27%.  Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 5.201 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 25.185 tỷ đồng.

Hiện Tổng cục Thuế đang tiếp tục triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính thuế và xây dựng chính phủ điện tử, trong đó có dịch vụ hoàn thuế điện tử.

Việc phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai các quy trình, chính sách mới và yêu cầu sửa đổi chính sách nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm số giờ tuân thủ về thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Chiều 30/5, Quốc hội thảo luận tổ về dự thảo Nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù cho TP.HCM. Các đại biểu Quốc hội đều đặt kỳ vọng vào TP.HCM đột phá, đầu tàu sau 5 năm nữa, khi các cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM đang được các đại biểu thảo luận sẽ kết thúc thời gian thí điểm...

Thứ tư, 31/05/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia