Đấu giá khởi điểm băng tần mạng 5G gần 4.000 tỷ đồng

Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Giá khởi điểm đấu giá băng tần 2500-2600 MHz cho các doanh nghiệp là gần 4.000 tỷ đồng
Giá khởi điểm đấu giá băng tần 2500-2600 MHz cho các doanh nghiệp là gần 4.000 tỷ đồng

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có thông báo số 246/TB-BTTTT ngày 25/10/2023 công khai Phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz để các đơn vị, doanh nghiệp liên quan biết và triển khai thực hiện.

Cụ thể, giá khởi điểm của khối băng tần 2500-2600 MHz cho 15 năm sử dụng là gần 4.000 tỷ đồng. Tiền đặt trước áp dụng tại cuộc đấu giá là 200 tỷ đồng.

Sau hai năm kể từ ngày được cấp phép sử dụng băng tần 2500-2600MHz, doanh nghiệp phải cam kết triển khai tối thiểu 3000 trạm phát sóng 5G sử dụng băng tần 2500-2600 MHz; cam kết chính thức cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất sử dụng băng tần 2500-2600 MHz muộn nhất 12 tháng kể từ ngày được cấp phép sử dụng băng tần 2500-2600 MHz. Ngoài ra, chất lượng dịch vụ viễn thông và chuyển vùng dịch vụ viễn thông cũng phải đảm bảo theo quy định.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo công khai phương án tổ chức đấu giá, tổ chức muốn tham gia đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz phải nộp hồ sơ đề nghị xác nhận đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá tới Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trước đó, ngày 20/8/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BTTTT, quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam. Theo đó, băng tần 2500-2690 MHz được quy hoạch cho triển khai các hệ thống thông tin di động IMT theo tiêu chuẩn IMT-Advanced và các phiên bản tiếp theo.

Các doanh nghiệp được cấp phép sử dụng tần số trong cùng băng tần 2500-2690 MHz có trách nhiệm phối hợp với nhau để tránh can nhiễu có hại, đồng bộ về khung dữ liệu của phương thức TDD và thực hiện theo các quy định của giấy phép sử dụng băng tần.

Có thể bạn quan tâm