Đấu thầu gói cung cấp nhiên liệu cho Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 - Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Cung cấp nhiên liệu than phục vụ vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 năm 2023 - 2024.

Được biết, Gói thầu Cung cấp nhiên liệu than phục vụ vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 năm 2023 - 2024 với giá dự toán 11.363,118 tỷ đồng.

 Gói thầu sử dụng vốn sản xuất, kinh doanh của chủ sở hữu, do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi quốc tế, dự kiến mở thầu ngày 6/2/2023.

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1
Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 được hoàn thiện các thủ tục liên quan và công nhận chính thức đi vào vận hành thương mại kể từ ngày 06/05/2022

Được biết, đầu năm 2022, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 đã lựa chọn nhà thầu cung cấp nhiên liệu than cho quá trình vận hành thương mại thông qua đấu thầu rộng rãi quốc tế.

Liên danh Công ty CP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát - Công ty CP Khoáng sản Đan Ka - Công ty SUEK AG trúng thầu với giá 11.965,3 tỷ đồng, giảm gần 2.670 tỷ đồng so với giá gói thầu.

Được biết, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 được hoàn thiện các thủ tục liên quan và công nhận chính thức đi vào vận hành thương mại kể từ ngày 06/05/2022. Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1chính thức trực tiếp tham gia Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam kể từ ngày 01/06/2022, thực hiện công tác chào giá cạnh tranh theo quy định

Mặc dù quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh của Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 còn nhiều vướng mắc khó khăn, nhưng cùng với sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn, tập thể Ban quản lý dự án đã nỗ lực cố gắng thực hiện và đạt kết quả về các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2022.

Có thể bạn quan tâm