Đầu tư I.P.A không muốn trả cổ tức năm 2022, lên kế hoạch năm 2023 đầy tham vọng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã chứng khoán: IPA) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Theo đó, công ty dự kiến trình cổ đông kế hoạch không trả cổ tức năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Đầu tư I.P.A dự kiến tổ chức ngày 28/6 tại Hà Nội. Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, Đầu tư I.P.A đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 348 tỷ đồng (lợi nhuận dự kiến tăng 337,7% so với thực hiện trong năm 2022).

Đáng chú ý, theo tài liệu vừa công bố, về kế hoạch chia cổ tức năm 2022, Đầu tư I.P.A trình cổ đông kế hoạch không trả cổ tức, giữ lại toàn bộ lợi nhuận. Đầu tư I.P.A không muốn trả cổ tức năm 2022 trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của Công ty đang lao dốc, liên tục báo lỗ 2 quý liên tiếp.

Cụ thể, trong quý 1/2023, Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 63,81 tỷ đồng, giảm 14,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 147,9 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 196,5 tỷ đồng, tức giảm 344,4 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 54,3% về còn 43,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 31,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 12,79 tỷ đồng, về 27,87 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 43,5%, tương ứng giảm 61,1 tỷ đồng, về 79,5 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 143,5%, tương ứng tăng thêm 160,6 tỷ đồng, lên 272,5 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết giảm 69,8%, tương ứng giảm 101,4 tỷ đồng, về 43,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 108,3%, tương ứng tăng thêm 14,53 tỷ đồng, lên 27,95 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Theo thuyết minh của công ty, chi phí tài chính tăng đột biến do trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán và tổn thất đầu tư là 163,3 tỷ đồng so với cùng kỳ chỉ trích lập 0,3 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý đầu năm, Đầu tư I.P.A ghi nhận lợi nhuận gộp lao dốc, hụt doanh thu tài chính, lãi công ty liên doanh, liên kết giảm, chi phí tài chính tăng cao, điều này dẫn tới công ty báo lỗ 147,9 tỷ đồng.

Trước đó trong quý 4/2022, Đầu tư I.P.A vừa ghi nhận lỗ 174,6 tỷ đồng. Như vậy, Công ty liên tục báo lỗ 2 quý liên tiếp.

Đầu tư I.P.A
Diễn biến giá cổ phiếu IPA trong thời gian qua.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của Đầu tư I.P.A giảm 3,3% so với đầu năm, về 8.485,6 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 4.198 tỷ đồng, chiếm 49,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.487,5 tỷ đồng, chiếm 29,3% tổng tài sản; đầu tư chứng khoán ngắn hạn ghi nhận 628,5 tỷ đồng, chiếm 7,4% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Đối với danh mục đầu tư chứng khoán, trong quý đầu năm 2023, công ty đã bán ra 511,7 tỷ đồng trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam mã TNGCB2224003; 404,2 tỷ đồng trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam mã TNGCB2124001; và 64 tỷ đồng trái phiếu Công ty Cổ phần Sunbay Ninh Thuận mã SBPC2227002.

Ngược lại, thời điểm 31/3/2023, Công ty đang đầu tư trái phiếu trị giá 416,7 tỷ đồng Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB (đơn vị liên quan Công ty Cổ phần Đầu tư Ecopark); và đầu tư 211,73 tỷ đồng trái phiếu Công ty Cổ phần Crystat Bay với mã CBGCB2124001.

Một điểm đáng lưu ý, tính tới cuối quý 1/2023, Đầu tư I.P.A ghi nhận đang đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (mã CRE) với giá trị 928,4 tỷ đồng, trích lập dự phòng 572,2 tỷ đồng, tương ứng tạm lỗ 61,6% tổng giá trị đầu tư vào cổ phiếu CRE.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu IPA đang đạt mức giá đỉnh tính từ đầu năm ở mức 17.900 đồng/cổ phiếu tại thời điểm cuối phiên sáng 8/6.

Có thể bạn quan tâm