Doanh nghiệp chế xuất sẽ có thêm nhiều ưu đãi

Doanh nghiệp chế xuất sẽ có thêm nhiều ưu đãi

Bộ Tài chính đề xuất thêm điều kiện ưu đãi cho doanh nghiệp chế xuất nhằm vừa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp này vừa tạo thuận lợi thu hút vốn FDI mới.

Theo công văn số 14057/BTC-CST, Bộ Tài chính muốn đề xuất bổ sung quy định về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan là DN chế xuất.

6 nội dung mới được đề xuất như: điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với khu phi thuế quan là DN chế xuất; thủ tục kiểm tra, xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DN chế xuất; doanh nghiệp được hưởng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc được xác nhận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư nếu trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản xác nhận của cơ quan đăng ký đầu tư quy định là doanh nghiệp chế xuất.

Quảng cáo

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề xuất quy định: kiểm tra thực tế điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DN chế xuất; đối với DN chế xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền… DN thực hiện hoàn thiện các điều kiện này trong thời hạn tối đa không quá 1 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. DN chế xuất được tiếp tục áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ ngày cơ quan hải quan có văn bản xác nhận. DN chế xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành và đang trong quá trình xây dựng, thì thực hiện theo các thủ tục quy định tại khoản 4 Điều này.

Tại nội dung 4, hai phương án đều quy định trong vòng 30 ngày trước ngày dự án của DN chế xuất chính thức đi vào hoạt động, doanh nghiệp chế xuất gửi Thông báo đã đáp ứng điều kiện quy định cho Chi cục Hải quan nơi quản lý DN chế xuất. Riêng phương án 2, nội dung 4 có đề xuất thêm một số quy định đối với Chi cục Hải quan nơi quản lý DN chế xuất; dự thảo quy định cụ thể về thời hạn mà Chi cục Hải quan phải trả lời các DN chế xuất đã đáp ứng điều kiện kiểm tra giám sát hải quan hoặc chưa đáp ứng đủ điều kiện quy định để được hưởng chính sách ưu đãi thuế. Bên cạnh đó, các DN chế xuất cũng phải tuân thủ theo đúng thời gian quy định để hoàn thiện đủ hồ sơ mới được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan.

Tại nội dung 6, dự thảo cũng đề xuất mở thêm nội dung thứ 7 thông qua 2 phương án, phương án 1 nhằm bổ sung quy định chuyển tiếp đối với khoản 6 Điều 28a quy định các trường hợp nêu tại khoản 6 Điều này nhưng chưa được áp dụng chính sách khu phi thuế quan từ thời điểm cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản xác nhận của cơ quan đăng ký đầu tư, DN được xử lý số thuế nộp thừa đối với số tiền thuế đã nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Còn phương án 2 đề xuất không bổ sung quy định chuyển tiếp, nghĩa là chỉ những DN chế xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành… thì thực hiện theo các thủ tục quy định tại nội dung 4 Điều 28a.

Các đề xuất này sẽ được bổ sung vào hồ sơ dự án sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bộ Giao thông vận tải cho rằng việc quy định quá cứng về hành vi chuyển nhượng thầu sẽ dẫn đến khó khăn, không tạo được sự linh hoạt cho các chủ thể trong quá trình thực hiện...

Thứ tư, 29/03/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia