Doanh nghiệp FDI có thể được nhập khẩu vàng nguyên liệu?

Doanh nghiệp FDI có thể được nhập khẩu vàng nguyên liệu?

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp phép dưới dạng điện tử.

Đây là một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 16, hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Theo dự thảo này, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ sẽ nộp hồ sơ đề nghị cấp phép dưới dạng điện tử theo quy định đến Cổng Thông tin một cửa Quốc gia (TTMCQG), để được cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Kèm theo đó, NHNN cũng đưa ra quy trình, thủ tục cấp giấy phép cho các DN FDI có nhu cầu, tại Cổng TTMCQG.

Quảng cáo

Doanh nghiệp FDI sẽ gửi hồ sơ điện tử sử dụng chữ ký số, gửi trên Cổng TTMCQG. Việc khai, gửi, tiếp nhận, trả kết quả, trao đổi, phản hồi thông tin, sử dụng chữ ký số trên Cổng TTMCQG và hệ thống xử lý chuyên ngành của NHNN thực hiện theo quy định của Chính phủ, cơ chế một cửa ASEAN, và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp hệ thống Cổng TTMCQG hoặc hệ thống xử lý chuyên ngành của NHNN gặp sự cố, hoặc có lỗi, việc khai, gửi, tiếp nhận, trả kết quả, trao đổi, phản hồi thông tin được thực hiện qua dịch vụ bưu chính, hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của NHNN.

Khi có nhu cầu thực hiện nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, DN lập và gửi một bộ hồ sơ cho NHNN.

Trong 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN xem xét cấp hoặc từ chối cấp phép và gửi cho DN.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, NHNN thông báo trên Cổng TTMCQG hoặc có văn bản thông báo cho DN và nêu rõ lý do.

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia