Đồng Nai cần hơn 14,8 tỷ kWh điện trong năm 2022

Đồng Nai cần hơn 14,8 tỷ kWh điện trong năm 2022

Theo kế hoạch, năm 2022, tỉnh Đồng Nai cần hơn 14,8 tỷ kWh điện; trong đó, điện lưới khoảng 13,8 tỷ kWh, tăng hơn 1% so với năm 2021, còn lại là điện năng lượng tái tạo.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai phải đảm bảo tiến độ các công trình lưới điện 110kV; lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và phân phối lưới điện hợp lý, hạn chế sự cố về điện; nâng cao chất lượng phục vụ, tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện hiệu quả… để đảm bảo nguồn cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty Điện lực Đồng Nai phải xây dựng các kịch bản điều hành: Trong điều kiện bình thường thực hiện cung cấp điện theo kế hoạch cung cấp điện năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt; trường hợp xảy ra mất cân đối cung - cầu trên hệ thống điện miền Nam, thiếu sản lượng và công suất trong khoảng 1-10% phải thực hiện điều tiết giảm ở các trạm phân phối 22kV, huy động nguồn diesel của khách hàng.

Ngoài ra, trường hợp mất cân đối cung - cầu hệ thống điện miền Nam, thiếu sản lượng và công suất trong hơn 10% phải báo cáo cho Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện tỉnh Đồng Nai và phối hợp với Sở Công thương triển khai phương án ứng phó, thông báo cho các khách hàng sử dụng điện lớn giảm mức tiêu thụ.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia