Đồng Nai lập tổ công tác đặc biệt gỡ khó cho doanh nghiệp và người dân

Đồng Nai lập tổ công tác đặc biệt gỡ khó cho doanh nghiệp và người dân

UBND tỉnh Đồng Nai vừa quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 do Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng làm tổ trưởng.

Theo đó, tổ công tác được thành lập nhằm giúp UBND tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19” tăng tính chủ động tự chủ và nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, lưu ý rà soát cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, không tạo ra “giấy phép con” làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, sinh hoạt của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đầu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Quảng cáo

Bên cạnh đó, tổ công tác chủ động tiếp cận, nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân; đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phương hướng, giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách, có tính chất liên vùng, liên ngành nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Phối hợp chặt chẽ với tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề có liên quan.

Ngoài ra, tổ công tác còn giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ngành và địa phương để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19; đề xuất hướng xử lý những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cấp có thẩm quyền. Tổ theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân thuộc thẩm quyền của các sở, ngành, địa phương.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, tổ công tác có quyền yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, UBND cấp huyện cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, cử cán bộ và giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của cơ quan đó. Tùy thuộc vào yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác có thể mời thêm lãnh đạo một số đơn vị, địa phương liên quan hoặc các tổ chức, hiệp hội, chuyên gia để phối hợp, tham vấn thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia