Đồng Nai: Rà soát, xây dựng quy hoạch các dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân

Đồng Nai: Rà soát, xây dựng quy hoạch các dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành rà soát quỹ đất, quy hoạch, vốn, tài chính để xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, đến cuối năm 2020, chương trình phát tiển nhà ở, trong đó có nhà ở xã hội vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra; tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội còn chậm; quỹ đất 20% từ các dự án nhà ở thương mại để phát triển nhà ở xã hội còn đạt tỷ lệ thấp.

Bên cạnh đó, một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến phát triển nhà ở xã hội, thời gian chuẩn bị đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án vẫn còn kéo dài. Cơ chế chính sách về nguồn vốn đầu tư phát triển nhà ở xã hội còn hạn chế, nhất là việc hỗ trợ vốn cho người nghèo, người thu nhập thấp vay để mua, thuê nhà ở xã hội.

Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các sở, ngành liên quan nghiên cứu, thống nhất ý kiến, tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư đối với việc đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn và việc bố trí vốn hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội, đảm bảo việc kết nối hạ tầng với khu vực.

Quảng cáo

Rà soát tiến độ triển khai tất cả các dự án nhà ở xã hội đã được cấp chủ trương, liên hệ chủ đầu tư để nắm các khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện dự án, đề xuất và tham mưu biện pháp xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xin ý kiến các Bộ, ngành việc thực hiện đấu giá quỹ đất nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại có vị trí đắc địa, giá trị cao nhằm bổ sung vào ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại vị trí phù hợp.

Rà soát toàn bộ quỹ đất, nhất là quỹ đất công trên địa bàn để đề xuất đưa vào quỹ đất phát triển nhà ở xã hội. Trong quá trình rà soát, yêu cầu UBND các huyện, thành phố phải có đánh giá nhu cầu nhà ở xã hội của công nhân các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp cũng như nhu cầu nhà ở xã hội của các đối tượng thu nhập thấp trên địa bàn để đề xuất quỹ đất cho phù hợp.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng rà soát, cập nhật các vị trí đề xuất đầu tư nhà ở xã hội vào các quy hoạch liên quan cho phù với mục tiêu đầu tư để triên khai thực hiện theo quy định. Rà soát việc lập, phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn của các địa phương đảm bảo phải có bố trí đủ quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội.

Đồng thời, rà soát việc bàn giao quỹ đất 20% từ các dự án nhà ở thương mại, xác định rõ nguyên nhân quỹ đất này còn thấp và đề xuất giải pháp.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân (Bình Định) do Công ty TNHH Onsen Hội Vân làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư gần 727 tỷ đồng.

Thứ năm, 06/10/2022
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia