Hà Nội có thêm 22 dự án FDI được cấp mới

Hà Nội có thêm 22 dự án FDI được cấp mới

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong tháng 2/2021, Hà Nội có 22 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 12,1 triệu USD.

Trong đó 19 dự án 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; 3 dự án liên doanh, liên kết. Bên cạnh đó, có 7 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đầu tư đăng ký đạt 3,8 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp đạt 27,9 triệu USD.

Quảng cáo

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 23/2/2021, tổng vốn đăng ký của các dự án FDI thành lập mới và dự án bổ sung tăng vốn đạt 58,9 triệu USD, trong đó đăng ký mới 28 dự án với số vốn đạt 14 triệu USD; 9 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 4,1 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp đạt 40,8 triệu USD.

Trong tháng 2 2020, Hà Nội có 43 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 22,7 triệu USD được cấp phép đầu tư vào Thành phố.

Triển khai Nghị quyết 01 của Chính phủ, để tập trung phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng, đẩy nhanh cơ cấu lại các ngành kinh tế, năm nay Hà Nội đặt nhiệm vụ là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua kiên trì các giải pháp nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện các chỉ số thành phần còn thấp: “Cạnh tranh bình đẳng”, “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự", “Chi phí không chính thức", “Tiếp cận đất đai. Hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp tư nhân.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa phân công 11 lĩnh vực trong công tác phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế cho các Phó Chủ tịch thành phố phụ trách, chỉ đạo và lãnh đạo các sở, ngành chủ trì, tham mưu.

Thứ bảy, 25/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia