Hà Nội sẽ thu hồi gần 8.524 ha đất là 2.497 dự án trong năm 2022

Hà Nội sẽ thu hồi gần 8.524 ha đất là 2.497 dự án trong năm 2022

HĐND TP Hà Nội thông qua danh mục 2.497 dự án thu hồi đất năm 2022 với diện tích gần 8.524 ha.

Ngày 10/12, tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết danh mục các công trình dự án thu hồi đất; danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022.

Theo đó, HĐND TP thông qua danh mục 2.497 dự án thu hồi đất năm 2022 với diện tích gần 8.524 ha và thông qua danh mục 717 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022, với diện tích hơn 1.256 ha.

Về kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách TP đã có trong kế hoạch đầu tư công của thành phố, được cân đối trong nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách TP năm 2022. 

Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2022.

Quảng cáo

HĐND TP giao UBND TP tổ chức thực hiện Nghị quyết. Đồng thời giao Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND TP giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Trong trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND TP thông qua hoặc trường hợp cần điều chỉnh thì giao UBND TP tổng hợp, trình HĐND TP tại các Kỳ họp trong năm 2022.

HĐND TP cho biết, căn cứ quy định tại Luật Đất đai, trên cơ sở tình hình thực tiễn của Thủ đô, UBND TP đã rà soát và trình HĐND TP để thông qua Nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất và dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 thuộc thẩm quyền của HĐND TP quyết định.

Qua thẩm tra, về hồ sơ trình với nội dung này thì cơ bản đúng luật, đúng thẩm quyền. Tuy nhiên về hồ sơ nội dung chuyển mục đích đất trồng lúa chưa đầy đủ theo quy định, nên một số dự án phải để lại.

Ước tính đến hết ngày 31/12/2021, TP Hà Nội thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với 1.887 dự án với diện tích 3.463,7 ha, đạt 77,46% kế hoạch.

Cụ thể, có 291 dự án có Quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 853,5 ha; 1.596 dự án Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đang thực hiện thu hồi đất với diện tích hơn 2.610,2 ha.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia