Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 11%

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng 17% đạt 3.146,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng trưởng 11%, đạt 404,1 tỷ đồng trong năm 2024...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 11%
Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 11%

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV), kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với chỉ tiêu doanh thu công ty mẹ đạt 1.732,4 tỷ đồng, tăng trưởng 18%, sản lượng 1.796,29 tỷ đồng tăng trưởng 22% so với thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2024 đạt 161,8 tỷ đồng, giảm 7% so với năm 2023.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất, HHV đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng 17% đạt 3.146,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng trưởng 11%, đạt 404,1 tỷ đồng.

Đối với các dự án đã và đang vận hành, thi công, HHV dự kiến tiếp tục bổ sung vốn chủ sở hữu vào các dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả, Cổ Mã, Hải Vân, Cù Mông) và dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Bên cạnh việc tham gia với vai trò là nhà đầu tư trực tiếp, Công ty cũng sẽ tham gia các dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo với vai trò thu xếp vốn.

Ngoài ra, HHV sẽ thế chấp tài sản bảo đảm cho các khoản vay của dự án. Cụ thể, đối với dự án cải tạo Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam tài trợ cho dự án, HHV sẽ thế chấp toàn bộ cổ phần và các quyền, lợi ích phát sinh từ cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa do HHV sở hữu và hoàn thiện các thủ tục trong năm 2024.

Đánh giá về kế hoạch mục tiêu tăng trưởng năm 2024 của HHV, Chứng khoán SSI cho rằng, doanh thu năm 2024 sẽ chứng kiến sự tăng trưởng ở cả mảng xây dựng và mảng BOT. Mảng xây dựng dự kiến sẽ ghi nhận 1.300 tỷ đồng doanh thu (tăng 24% so với cùng kỳ trong năm 2024 với các dự án lớn trong năm 2024-2025 là cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Hữu Nghị - Chi Lăng.

Trong đó, dự án đường cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn dự kiến đóng góp một nửa doanh thu năm 2024, ước tính khoảng 700 tỷ đồng.

Các dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh và Hữu Nghị – Chi Lăng đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, việc xây dựng dự kiến sẽ bắt đầu từ quý 3/2024.

Về biên lợi nhuận, SSI kỳ vọng biên lợi nhuận gộp của mảng này năm 2024 sẽ thấp hơn năm 2023 từ 8% năm 2023 xuống khoảng 6% trong năm 2024, do nhiều kết cấu ít phức tạp hơn sẽ được thực hiện trong năm nay.

Trong khi đó, mức tăng trưởng doanh thu tự nhiên cao hơn của các công ty BOT chủ yếu là do tăng phí cầu đường, thay vì lưu lượng giao thông tăng lên. Biên lợi nhuận của các công ty này dự kiến sẽ không biến động mạnh do các chi phí chính như khấu hao và chi phí tài chính được ghi nhận theo tỷ lệ doanh thu.

Có thể bạn quan tâm