Hải Phòng sẽ xây dựng 2 nhà máy điện rác

2 nhà máy điện rác của Hải Phòng sẽ nằm ở khu xử lý Đình Vũ (quận Hải An) và tại xã Trấn Dương (huyện Vĩnh Bảo). Tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.
Hải Phòng sẽ xây dựng 2 nhà máy điện rác
Nhà máy điện rác Sóc Sơn, Hà Nội.

Theo đó, nhà máy điện rác số 1 tại khu xử lý Đình Vũ, có diện tích sử dụng đất khoảng 9ha tại phường Đông Hải 2 (quận Hải An).

Nhà máy này công suất xử lý là 1000 tấn/ngày, công suất phát điện khoảng 40MW. Nhà máy sẽ được chia làm 2 giai đoạn đầu tư.

Trong đó giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư dự kiện 2.498 tỷ đồng, từ 100% vốn của doanh nghiệp. Thời gian hoạt động 20-30 năm. Thời gian bắt đầu hoạt động là tháng 12/2025.

Nhà máy điện rác số 2 có diện tích khoảng 10-20 ha tại xã Trấn Dương (huyện Vĩnh Bảo), công suất 1000 tấn/ngày, công suất phát điện khoảng 20MW, tổng mức đầu tư 2.498 tỷ đồng từ 100% vốn doanh nghiệp, thời gian hoạt động 20-30 năm.

Dự kiến trong năm 2027, nhà máy sẽ hoàn thành đưa vào vận hành.

Cả 2 nhà máy này đều sử dụng công nghệ đốt rác phát điện, xử lý chất thải rắn bằng phương pháp đốt, thu hồi năng lượng để phát điện.

Theo tính toán của Hải Phòng, từ nay đến 2025, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng hơn 1.700 tấn rác/ngày. Giai đoạn 2026 - 2027 lượng rác thải phát sinh khảng 2.600 tấn rác/ngày. Giai đoạn 2028 - 2030, lượng rác thải trên địa bản Hải Phòng phát sinh khoảng 3.600 tấn rác/ngày. Trong khi đó, Hải Phòng hiện có 2 khu xử lý chất thải sinh hoạt với công suất xử lý từ 850 - 1.100 tấn rác thải/ngày. Lượng rác thải sinh hoạt của hầu khắp các huyện ngoại thành vẫn được xử lý tại các bãi chôn lấp rác tạm, lò đốt quy mô nhỏ.

Có thể bạn quan tâm