6 tháng đầu năm

07:28, 26/07/2017

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, xi măng Bỉm Sơn ghi nhận doanh thu thuần 1.909 tỷ đồng – giảm 13% và lỗ ròng 21,4 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia