APG

14:10, 25/02/2019

Mới đây, Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền (PCRT) họp tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để chuẩn bị cho đánh giá đa phương của APG đối với cơ chế phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia