Bài học

15:28, 31/07/2019

Có một lý do khiến hàng nghìn người chờ đợi bên ngoài các cửa hàng của Apple mỗi khi DN này ra mắt một sản phẩm mới. Có một lý do khiến khách hàng chọn Nike thay vì Adid

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia