bảo lãnh

06:30, 26/03/2020

Mới đây, VNREA đề xuất bỏ quy định bảo lãnh mua bán bất động sản hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, thực tế quy định bảo lãnh mua nhà trên giấy từ trước đến nay có nhưng cũng như không nếu như các bên cố tình không tuân thủ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia