Bất động sản

Hôm nay lúc 07:25

Hiện nay nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư trên địa bàn TP. HCM có 11.370 nhà, đất, trong đó có 9.173 căn hộ và 2.197 nền đất chưa sử dụng tại 161 dự án.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia