Bất động sản

Hôm nay lúc 15:37

Mặc dù Quyết định 75/2019/UBND của UBND tỉnh Long An không quy định diện tích tối thiểu được tách thửa cho trường hợp tặng cho, thế nhưng, Văn phòng đăng kí đất đai lại không giải quyết hồ sơ cho người dân với lý do diện tích tách thửa nhỏ, không phù hợp?

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia