bong bóng bất động sản

07:50, 28/01/2022

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các Sở ngành theo chức năng nhiệm vụ thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời tình trạng tăng giá đột biến và "bong bóng" bất động sản trên địa bàn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia