Cảng hàng không Việt Nam

16:00, 12/09/2022

Mặc dù các chủ đầu tư của Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành - PV) đã tích cực triển khai song song các thủ tục nhưng so với tiến độ đăng ký đang chưa đạt yêu cầu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia