cao tốc Bắc - Nam phía Đông

08:30, 28/08/2022

Tính đến hết tháng 8, Bộ Giao thông vận tải đã giải ngân 22.094 tỷ đồng, tương đương 43,9% kế hoạch năm Thủ tướng giao. Con số này cao hơn mức tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước 39,2%.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia