Không lùi bất cứ mốc tiến độ nào của dự án cao tốc Bắc - Nam

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định không lùi bất cứ mốc tiến độ nào của dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Chính phủ phấn đấu hoàn thành mục tiêu có thêm 361km cao tốc trong năm nay và xây dựng thêm 2.000km cao tốc vào 2025.
Không lùi bất cứ mốc tiến độ nào của dự án cao tốc Bắc - Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ phát triển đường cao tốc là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, đang được các địa phương đồng tình ủng hộ, tạo ra sự động lực mới cho các địa phương có đường cao tốc đi qua phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XIII đưa ra mục tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2025 phải hoàn thành 2.000 km đường cao tốc. Để thực hiện mục tiêu này, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết với nhiều cơ chế đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi nhất để triển khai cao tốc.

Phó Thủ tướng biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã vào cuộc rất quyết liệt, với tinh thần trách nhiệm cao. Trong đó, giai đoạn 1 đã hoàn thành toàn bộ giải phóng mặt bằng và sử dụng hàng trăm triệu khối vật liệu xây dựng và cao tốc giai đoạn 2 cũng cần khối lượng tương tự. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai gặp biến động giá cả do ảnh hưởng tình hình thế giới, cùng với đó là dịch bệnh, thiên tai.

Theo Phó Thủ tướng, khối lượng công việc là rất lớn, lại phải triển khai trong thời gian ngắn mới đáp ứng được các yêu cầu phát triển đường cao tốc mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Giai đoạn 2 của dự án, nếu không giao nhanh nhiệm vụ cho các địa phương làm chủ đầu tư, giải phóng mặt bằng, không cấp vốn, phân bổ nguồn lực và hướng dẫn kịp thời thì cuối năm nay không thể khởi công được.

Phó Thủ tướng cho rằng, trong quá trình triển khai còn nhiều lúng túng trước biến động về giá cả. Các chủ đầu tư, nhà thầu không thực sự chủ động triển khai các giải pháp ứng phó theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh những khó khăn nêu trên, thuận lợi căn bản nhất là nguồn lực cho cả hai giai đoạn đều đã được bố trí. Cùng với đó, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành đầy đủ các cơ chế, chính sách, kể cả các cơ chế đặc thù, đảm bảo đủ cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện.

Trên tinh thần đó Phó Thủ tướng khẳng định không lùi bất cứ mốc tiến độ nào, từ nay đến năm 2022 đảm bảo hoàn thành 361 km, đến năm 2025 hoàn thành mục tiêu xây dựng thêm 2000 km đường cao tốc đã được Đại hội Đảng xác định.

Bộ Giao thông vận tải, Ban quản lý dự án và nhà thầu không được thay đổi mục tiêu hoàn thành 361 km. Đồng thời, phải đổi mới phương pháp, tổ chức giao ban hàng tuần để xem xét công việc, tiến độ thi công, đồng thời có giải pháp điều động thiết bị khi cần thiết để hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật.

Đối với các dự án thuộc giai đoạn 2, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải đảm bảo khắc phục triệt để những khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn 1. Các địa phương, nhà thầu phải xác định rõ các mỏ vật liệu xây dựng, đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt, ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Các Ban quản lý dự án, nhà thầu cần phải đổi mới phương pháp chỉ huy, điều hành trên công trường để thực hiện dự án đúng tiến độ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương triển khai các thủ tục để lựa chọn nhà thầu, khởi công toàn bộ 729 km trước ngày 31/12; khẩn trương triển khai quyết định giao cho các địa phương là chủ đầu tư giải phóng mặt bằng, phân bổ kịp thời nguồn vốn để đảm bảo đến 31/12 giải phóng 70% mặt bằng.

Có thể bạn quan tâm