chỉ số giá tiêu dùng

09:30, 31/08/2020

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng năm 2020 đã chỉ còn tăng 3,96% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát đang được kiểm soát tốt.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia