cho vay mua nhà

06:51, 03/03/2021

Trong thời gian qua, dù dư nợ bất động sản có xu hướng tăng cao, nhất là tín dụng phục vụ nhà ở nhưng Ngân hàng Nhà nước khẳng định, lĩnh vực này vẫn tiềm ẩn rủi ro, do đó, sẽ theo dõi, kiểm soát chặt chẽ, điều hành một cách chủ động, linh hoạt.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia