cổ phiếu KBC

17:22, 11/08/2021

Quý II, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 34,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 3 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, công ty hoàn thành 42% doanh thu và 39% lợi nhuận cả năm.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia