cổ phiếu NVL

09:00, 23/06/2022

Nếu phát hành cổ phiếu thành công, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng từ 19.498 tỷ đồng lên 24.275 tỷ đồng (tương đương 1,04 tỷ USD theo tỷ giá bán ngân hàng Vietcombank).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia