cổ phiếu NVL

22:52, 12/04/2023

Sau khi chuyển nhượng thành công 3,62 triệu cổ phiếu NVL, bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ của ông Bùi Thành nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland chỉ còn lại 50,6 triệu cổ phiếu, tương đương 2,6% vốn của tập đoàn này…

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia