công nghệ số

07:00, 14/01/2023

Hầu hết các doanh nghiệp tại Việt Nam vẫn đang “án binh bất động" trước các dự báo về suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2023. Tuy nhiên, có đến 88% doanh nghiệp trên toàn cầu sẵn sàng tăng mức lương dành cho nhân viên.

Năm 2023, sẽ thương mại hóa 5G
15:44, 18/12/2022
Ngọc Diệp
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia