Meta, Microsoft, Epic Games cùng bắt tay thực hiện “Tiêu chuẩn Metaverse”

Hàng loạt các công ty lớn đã cùng chung tay thành lập một tổ chức có tên gọi là "Diễn đàn Tiêu chuẩn Metaverse".
Meta, Microsoft, Epic Games cùng bắt tay thực hiện “Tiêu chuẩn Metaverse”

Một số công ty công nghệ lớn đang chung tay hợp lực để taọ nên một cam kết tiêu chuẩn nhằm mục đích mang đến một “metaverse phổ biến, cởi mở và bao trùm”. Được đặt tên là “Diễn đàn Tiêu chuẩn Metaverse”, tổ chức mới được thành lập bởi Meta, Microsoft, Huawei, NVIDIA, Qualcomm, Sony Interactive Entertainment, Epic Games, Unity và Adobe, cùng nhiều đơn vị khác. 

Trang chủ của tổ chức cho biết, “nhiều nhà lãnh đạo trong ngành đã tuyên bố rằng tiềm năng của metaverse sẽ được hiện thực hóa tốt nhất nếu nó được xây dựng trên nền tảng các tiêu chuẩn mở”.

Theo tuyên bố sứ mệnh của mình, có vẻ như “Diễn đàn Tiêu chuẩn Metaverse “dự định đóng vai trò như một đường dẫn giữa các tổ chức và công ty tiêu chuẩn. Thay vì tạo ra bộ tiêu chuẩn của riêng mình, Diễn đàn cho biết họ sẽ “phối hợp các yêu cầu và nguồn lực để thúc đẩy việc tạo ra và phát triển các tiêu chuẩn” trong các tổ chức hiện có. Trang web của Diễn đàn đã trích dẫn việc tuân thủ một số tiêu chuẩn quốc tế về internet, bao gồm cả World Wide Web Consortium (W3C), trong số những tiêu chuẩn khác.

Các dự án mà Diễn đàn có kế hoạch tập trung vào trong thời gian đầu bao gồm tài sản 3D tương tác với các giao dịch tài chính cũng như các chương trình giao diện, tương tác thực tế ảo như AR và VR.

Một báo cáo từ Reuters đã quan sát thấy rằng Apple và Google đều không có tên trong danh sách các thành viên sáng lập Diễn đàn. Cả hai công ty được đồn đại là đang làm việc trên các công nghệ metaverse của riêng họ, đặc biệt là tai nghe thực tế kết hợp. Tuy nhiên, Diễn đàn cho biết họ “mở cửa miễn phí cho mọi công ty, đơn vị và tổ chức toàn cầu”, có nghĩa là những công ty này vẫn hoàn toàn có thể tham gia vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm