công nghiệp hỗ trợ

22:07, 24/02/2023

Ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam hiện nay chưa sản xuất được một mã kim loại (mã thép) nào trong hơn 200 mã kim loại để sản xuất ô tô...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia