Đất Xanh

14:17, 04/01/2023

Trước đó, HĐQT Đất Xanh đã thông qua việc vay vốn CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An tổng cộng 1.080 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia