Tập đoàn Đất Xanh dự kiến thoái toàn bộ vốn tại Công ty Xây dựng FBV

Tập đoàn Đất Xanh (MCK: DXG) vừa thông qua kế hoạch chuyển nhượng vốn tại CTCP Xây dựng FBV.
Tập đoàn Đất Xanh dự kiến thoái toàn bộ vốn tại Công ty Xây dựng FBV

Theo kế hoạch, Đất Xanh dự kiến chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Xây dựng FBV cho CTCP Đất Xanh E&C. Doanh nghiệp giao và uỷ quyền cho ông Bùi Ngọc Đức, Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng.

Tính tới 31/3/2021, Đất Xanh đang sở hữu 51% vốn tại CTCP Xây dựng FBV, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. FBV được thành lập ngày 19/4/2011 với lĩnh vực hoạt đồng là tổng thầu thiết kế và thi công các công trình vừa và lớn.

Trước đó, Đất Xanh công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với dòng tiền tiếp tục âm trong quý đầu năm 2021. Trong đó, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 516,5 tỷ đồng, cùng kỳ âm 1.484,5 tỷ đồng. Dòng tiền tiếp tục âm do khoản phải thu tiếp tục gia tăng.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của DXG tăng 10,1% so với đầu năm lên 25.674,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 10.148,7 tỷ đồng, chiếm 39,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 8.325,1 tỷ đồng, chiếm 32,4% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 1.293,6 tỷ đồng, chiếm 5% tổng tài sản.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 15,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.111,8 tỷ đồng lên 8.325,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn cũng đã tăng 20,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.192,2 tỷ đồng lên 7.137,5 tỷ đồng và chiếm 27,8% tổng nguồn vốn. Nhờ dòng tiền huy động vốn từ nợ vay tăng thêm đã giúp số dư tiền mặt của doanh nghiệp tăng trong kỳ.

Kết thúc quý đầu năm 2021, Đất Xanh ghi nhận doanh thu đạt 2.953,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 711,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 390,9% và 659,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 60,5% về còn 58,8%.

Có thể bạn quan tâm