ĐHCĐ 2017

08:05, 03/09/2017

Theo đề xuất, VPBank sẽ phát hành thêm cổ phiếu với giá trị 1.700 tỷ đồng để tăng vốn lên trên 15.700 tỷ đồng trong năm 2017.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia