DNNVV

07:11, 28/09/2021

Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức Chương trình kết nối Doanh nghiệp – Ngân hàng trực tuyến.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia