doanh nghiệp logistics

14:08, 16/06/2022

Để có cái nhìn toàn cảnh về những ảnh hưởng cả tích cực và tiêu cực của đại dịch Covid 19 đến doanh nghiệp, tình hình tài chính doanh nghiệp và những hành động ứng phó của Chính phủ, Thương gia online giới thiệu bài nghiên cứu của nhóm tác giả Học viện Tài chính về những vấn đề trên.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia