doanh thu

07:10, 18/06/2022

Ngày 16/6, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo việc đưa cổ phiếu BAF của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Diễn biến mới đồng nghĩa với việc cổ phiếu BAF sẽ chính thức được cấp margin.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia