Emagazine

16:04, 04/01/2023

Ranh giới giữa thượng phẩm để dâng cúng tổ tiên và những sản phẩm “trà trộn, độn đầy”. Ranh giới của câu chuyện giá trị văn hóa và doanh thu. Ranh giới của niềm tin khi cuộc sống thường nhật nhan nhản những lời rao “nhà tôi ba đời” để lọc lừa nhân thế…

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia