gói hỗ trợ doanh nghiệp

11:30, 08/09/2022

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), từ đầu năm đến nay, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế đã giải ngân hơn 55.000 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia