kết quả kinh doanh

19:20, 04/08/2022

Trong quý II/2022, hoạt động tài chính đem về cho TCT Sông Đà ty hơn 3.128 tỷ đồng, gấp 41 lần con số 76 tỷ đồng cùng kỳ, tức tăng thêm 3.052 tỷ đồng. Nhưng do phải trích lập trên 1.500 tỷ đồng nợ phải thu khó đòi nên trừ đi các chi phí khác nên doanh nghiệp chỉ còn khoản lãi sau thuế 1.028 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia