Khách du lịch quốc tế

14:00, 20/07/2021

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc có ý tưởng về một hình thức "Du lịch quốc tế không hạ cánh mới," đó là hạ cánh ở sân bay khác trong nước thay vì quay trở lại sân bay lúc khởi hành.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia