Khánh Hoà

23:53, 10/03/2021

Giai đoạn 2030 - 2050, xây dựng thêm 1 nhà ga và mở rộng nhà ga hiện hữu để nâng tổng công suất lên 45 triệu hành khách/năm kèm theo nhu cầu sử dụng đất, giai đoạn 2021 - 2030 và 2030 - 2050 là 657,9 ha.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia