khu trục hạm

00:33, 29/08/2021

Tại Hạm đội Thái Bình Dương (Pacific Fleet), chặng đầu tiên của cuộc thi Sea Cup của ARMY - 2021 - “Sử dụng vũ khí chiến hạm theo mục tiêu” bao gồm hai bài tập: bắn vào một quả thủy lôi và pháo kích một mục tiêu hải quân.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia