kido

10:01, 21/12/2022

KIDO từng tham vọng chuỗi cửa hàng Chuk Chuk sẽ có trên 100 điểm bán, doanh thu ước đạt hơn 1.200 tỷ đồng vào năm 2023; đến năm 2025, có khoảng 1.000 cửa hàng với doanh thu trên 7.800 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia