kinh tế số

Thứ năm lúc 22:04

Dư địa của kinh tế số ICT - công nghiệp công nghệ thông tin và dịch vụ viễn thông - không còn nhiều. Nhưng kinh tế số nền tảng - như Grab, Taobao và kinh tế số ngành lĩnh vực vẫn còn dư địa rất nhiều...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia