Lockdown

14:20, 09/06/2022

Một số khu vực của Thượng Hải (Trung Quốc) vẫn tiếp tục bị áp đặt các biện pháp lockdown mới vào 9/6, ít nhất là trong 2 ngày để kiểm soát rủi ro lây nhiễm Covid-19.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia