Lockdown

10:36, 01/12/2022

Các thành phố lớn của Trung Quốc, bao gồm trung tâm tài chính Thượng Hải và Trịnh Châu - nơi có nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới - đều sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa Covid-19.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia