lợi nhuận sau thuế

15:54, 20/04/2021

Kết quả báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 của Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) ghi nhận nhuận sau thuế kỷ lục 292 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ năm 2020.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia