lợi nhuận sau thuế

09:54, 04/11/2021

Lợi nhuận sau thuế quý III/2021 của FPT Telecom tăng 11,6% so với cùng kỳ. Kết quả 9 tháng đầu năm 2021 FPT Telecom lãi sau thuế 1.426 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm 2020.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia