Metaverse

07:30, 27/12/2022

Bất chấp khoản lỗ 9,4 tỷ USD cho Phòng thí nghiệm thực tế (Reality Labs) vào 3 quý đầu năm 2022, Meta vẫn khẳng định niềm tin của mình đối với metaverse.

McLaren tham gia Metaverse với MSO LAB NFT
14:20, 03/05/2022
Mỹ Hân
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia