Metaverse

Thứ sáu lúc 07:45

Hàng loạt các công ty lớn đã cùng chung tay thành lập một tổ chức có tên gọi là "Diễn đàn Tiêu chuẩn Metaverse".

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia