mua cổ phần

07:07, 08/06/2017

Mảng bán hàng đem về siêu lợi nhuận 550 tỷ đồng của AMD năm 2016, cũng là mảng chịu trách nhiệm cân 2 quả tạ bất động sản (lỗ 150 tỷ đồng) và dịch vụ (lỗ 200 tỷ đồng).Kết thúc năm 2016, Công ty báo lã

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia