ngân hàng BIDV

15:32, 22/11/2022

Theo HNX, trong 9 tháng của năm 2022, BIDV đã mua lại 17 lô trái phiếu trước hạn với tổng giá trị mua lại 12.672 tỷ đồng, và phát hành 28 lô trái phiếu khác với tổng giá trị 21.872 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia